Word Lid


Omdat wij een feitelijke vereniging zijn, en ingeschreven in een erkende sportfederatie
kan uw lidgeld terug betaald worden door uw ziekenfonds.
Het lidgeld bedraagt € 30 / kalenderjaar.
U kan ook steunend lid worden met uw logo op de website.
Of Download het formulier, vul in en stuur het via mail.
Argenta Tienen
BE91 9734 4922 0976
Mededeling: Jaar / Naam